Głębiej Przeniknij Zabytki Diecezji Legnickiej

Switch to desktop Register Login

Kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Lwówku Śląskim

Historia

1238 – Książę Henryk I Brodaty funduje kościół, wznoszony do ok. 1300 r.

1281 – Patronat nad świątynią obejmują joannici.

1444 – Dobudowa kaplic.

1493 – ok. 1520 – Budowa nowego korpusu przez Konrada Pflügera ze Zgorzelca i Michała Bentza.

1543–1559 – Budowa przedsionków i empor w nawach przez Hansa Lindenera.

I połowa XVI w. – 1629 – Kościół służy parafii ewangelickiej. Od 1650 r. jest świątynią katolicką.

1752 – Zawalenie się sklepień wskutek pożaru.

Późnoromańsko-gotycki kościół halowy wzniesiono z kamienia. Z bryły wyróżnia się późnoromańska masywna część zachodnia, tzw. westwerk, o dwóch ośmiobocznych wieżach nakrytych szpiczastymi dachami. Późnogotycki korpus przypomina inne dzieło Konrada Pflügera – kościół św. św. Piotra i Pawła w Zgorzelcu. W elewacjach wysokie przypory i ostrołukowe okna wypełnione maswerkami (ażurową dekoracją geometryczną).

W fasadzie zachodniej znajduje się piękny wczesnogotycki portal z ok. 1260 r. Kolumienki o kapitelach dekorowanych motywami roślinnymi podtrzymują ostrołukową arkadę z figurkami Panien Mądrych (po prawej) i Głupich (po lewej). W polu nad wejściem – tympanonie – przedstawiono Koronację Maryi.

Późnogotycki portal boczny otrzymał dekorację w formie przenikającego się laskowania. Przy portalu północnym figura św. Jana Nepomucena z 1713 r.

Wnętrze w latach 1863–1866 zostało nakryte drewnianym stropem, a jedyne późnogotyckie sklepienia sieciowe zachowały się w zakrystii i przedsionku przy nawie północnej oraz w kaplicy południowej i pod emporami (wewnętrznymi galeriami).

Również w 1866 r. świątynia otrzymała neogotyckie wyposażenie. W ołtarzu głównym znajduje się obraz „Koronacja Marii” A. Hausera z Bambergu. Zachowały się skrzydła gotyckiego tryptyku z ok. 1530 r. ze scenami z życia św. Filipa i św. Jakuba Młodszego oraz Pasją na odwrociu.

W nawie południowej powieszony jest obraz Johanna Jacoba Eybelwiesera z 1711 r. z dawnego ołtarza głównego. Przedstawia Wniebowzięcie NMP, z Trójcą Świętą u góry oraz postacią rycerza Zakonu Maltańskiego i widokiem głównej siedziby zakonu – Malty – na dole.

W kaplicy południowej ustawiona jest renesansowa chrzcielnica z ok. 1560 r. Na jej kielichu znajdują się sceny biblijne związane z wodą i postacie Ewangelistów. W rogu kaplicy znajdują się kręcone schody z podpisem architekta i datą: „H. Lindener 1543”.

Barokowy prospekt organowy na emporze zachodniej powstał na przełomie XVII i XVIII w. Na elewacjach i we wnętrzu zachowały się liczne epitafia z XVII i XVIII w.

Obok kościoła znajduje się gotycka kaplica Krzyża Świętego, wzniesiona na miejscu wcześniejszej prawdopodobnie w 1496 r. (odbudowana w 1682 i 1755 r.). Wnętrze przekryto sklepieniem sieciowym wspartym na konsolach zdobionych maskami.

Wewnątrz klasycystyczny ołtarz z III ćwierci XVIII w. z obrazem Ukrzyżowania oraz malowidło ścienne przedstawiające Upadek pod Krzyżem i Spotkanie Chrystusa z Weroniką, z przełomu XV i XVI w.

Diecezja Legnicka

Top Desktop version